تعریف سطح های مختلف زبان

تعریف سطح های مختلف زبان

1397/03/09

در چه سطحی قرار دارید و برای رسیدن به سطح بعدی باید چه کار کنید؟
توضیح درباره مجموعه آموزشی امریکن اینگلیش فایل و مراحل خرید دوره آموزشی

توضیح درباره مجموعه آموزشی امریکن اینگلیش فایل و مراحل خرید دوره آموزشی

1397/02/02

مراحل خرید و لینک ها
باورهای غلط مردم درباره یادگیری زبان!

باورهای غلط مردم درباره یادگیری زبان!

1397/01/16

Language learning myths
شاگردان بی سواد من!

شاگردان بی سواد من!

1396/12/08

How literacy can act as a stumbling block to learning more efficiently