تعداد لغاتی که در هر سطح از زبان باید بدانید

تعداد لغاتی که در هر سطح از زبان باید بدانید

1396/05/17

با استفاده از این سایت تعداد لغاتی را که بلدیدتخمین بزنید تا سطح واقعی‌تان مشخص شود
منابع تقویت زبان

منابع تقویت زبان

1396/05/21

نرم‌افزارها و سایت‌ها
در 5 مرحله آسان، عادت‌های ماندگار یادگیری زبان برای خود ایجاد کنید

در 5 مرحله آسان، عادت‌های ماندگار یادگیری زبان برای خود ایجاد کنید

1396/06/04

حتی اگر انگیزه‌تان خیلی کم است
تاریخچه آزمون آیلتس

تاریخچه آزمون آیلتس

1396/04/12

آیلتس از ابتدا تا کنون