جلسه 34 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 17 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه چهارم و پایانی آموزش اسپیکینگ آیلتس (صوتی)
جلسه3 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه3ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 1C)
ترم 1 استارتر تصویری اکونومیک
جلسه 14 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه هشتم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی)
جلسه چهارم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی)
جلسه4 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه4ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(Practical English)
نمایش صفحه 21 از 36 - از مجموع 316 نتیجه