جلسه دوم آموزش اسپیکینگ آیلتس (صوتی)
جلسه پنجم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی)
بخشی از جلسه 20 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسه 8 ترم 2)
جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 2 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 9B)
بخشی از جلسه چهارم آموزش ریدینگ آیلتس
جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 10ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 8A)
جلسه چهارم و پایانی آموزش اسپیکینگ آیلتس (تصویری)
جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه21 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 9 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
نمایش صفحه 21 از 52 - از مجموع 467 نتیجه