مثل یک پزشک پیگیر اخبار باش!

مثل یک پزشک پیگیر اخبار باش!

1400/05/01

مثل یک پزشک پیگیر اخبار باش!
کاربردهای دیگر perfect Modal

کاربردهای دیگر perfect Modal

1400/04/19

Could+have+p.p و might+have+p.p
بهترین سال زندگی شما 7

بهترین سال زندگی شما 7

1400/03/28

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!
راهکارهایی برای تقویت حافظه و حفظ تمرکز برای یادگیری زبان انگلیسی

راهکارهایی برای تقویت حافظه و حفظ تمرکز برای یادگیری زبان انگلیسی

1400/06/03

توصیه هایی برای حفظ تمرکز و تقویت حافظه برای به خاطر سپاری لغات انگلیسی