آقای احمدی از افغانستان

سلام جناب مبشر ما شاگردان شما ازکشور افغانستان هستیم ازطریق آموزش های ویدیویی افتخار شاگردی شما را داریم ما آموزش های زیادی رو سپری کردم ولی آموزش شما واقعن جامع و ارزنده بود و ممنونم از تدریس عالی شما
میشه گفت تدریس شما بی بدیل است.